Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadowaniem na statek

Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadunkiem na statek

Wszelkie urzędy jakie się zajmują przepisami morskimi zaczynają przykładać coraz większą rolę na sprawy bezpieczeństwa transportu. Już od połowy bieżącego roku powinny wejść w życie przepisy wiążące się z weryfikacją wagi załadowanych kontenerów. Zgodnie z nimi obowiązek przeprowadzenia tego sprawdzenia spoczywa na podmiocie nadającym ładunek, i będzie się to musiało odbywać jeszcze przed załadunkiem. Przepisy te przygotowane zostały już w roku 2014, lecz sam problem widziano już od dość dawna, lecz z różnych przyczyn rozwiązania nie wprowadzono w życie. Zgodnie z nowymi wytycznymi każdy kto nadaje kontener jest zobowiązany do dokładnego zweryfikowania jego masy i zadeklarowania przewoźnikowi oraz terminalowi. wprowadzony także został zakaz obsługiwania kontenerów, jakie nie zostały zweryfikowane. Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadunkiem na pokład statkuSugerowane są na dzień dzisiejszy dwa sposoby kontroli, więc będą tu możliwości wybrania bardziej pasującego. Pierwszym sposobem będzie ważenie kontenera, który jest już wypełniony za pomocą certyfikowanych wag, zaś drugi to sprawdzenie wagi każdego przedmiotu i dodanie do tego wagi pustej skrzyni.

Problem z podawanymi niepoprawnie wagami był znany już od dawna, i wielu lat było to mocno niebezpieczne. Na pokład pojedynczego statku jednorazowo może wejść kilkanaście tysięcy kontenerów. Przy takiej liczbie niewielkie nawet różnice w zadeklarowanej wadze w stosunku do rzeczywistej spowodować mogą dużo problemów na wodzie. Już niejednokrotnie pojawiały się przypadki zapadania się kontenerów, problemy utrzymaniem odpowiedniej stabilności kontenerowców czy nawet śmiertelne wypadki pośród pracujących tam ludzi. W skrajnych przypadkach, przy dużych różnicach między wagą deklarowaną a rzeczywistą może dojść nawet do przechylenia i zatopienia jednostki, co już kilka razy w przeszłości się zdarzyło. Z tego też powodu morska branża z dużą radością przyjęła planowane zmiany, mimo że wiązać się one będą z większym nakładem pracy. Na szczęście w pierwszej kolejności postanowiono na odpowiednie bezpieczeństwo, a nie na dochody bez względu na cenę. Dzięki temu wszystkiemu można żywić nadzieję, że zdarzenia które się pojawiały w przeszłości już się więcej nie powtórzą.