Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Żaden z nowoczesnych portów nie ma żadnej szansy na rozwój, jeśli doprowadzone do niego nie zostaną odpowiednie dojazdowe trasy, i to nie tylko samochodowe lecz również pociągowe. Na dzień dzisiejszy infrastruktura kolejowa pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza na terenach portowych jeszcze pozostało dużo do zrobienia w tych obszarach. Jeśli będzie chodzić o Trójmiasto, to tutaj znacznie korzystniej wypada pod tym względem Port w Gdańsku. Na samym początku aktualnego roku oddano do użytku linię 226 między Pruszczem Gdańskim a Portem Północnym. Poza tym w trakcie budowania jest kolejny tor na tej właśnie trasie, przez co już od połowy roku składy jeździć będą mogły w każdą stronę, z całkowitą przepustowością w okolicach dwustu składów na dzień. Zamierzenia są dużo większe, gdyż zgodnie z deklaracjami zarządu Portu Gdańskiego docelowa przepustowość trasy ma być zwiększona blisko sześć razy. Dlatego też już w chwili obecnej realizowanych jest parę bardzo ważnych projektów, jakie na pewno pomogą w realizacji tych zamierzeń, a kolejne kilka będzie w trakcie projektowania, konsultacji czy też gromadzenia niezbędnych zezwoleń.

Podobnie duży zakres wykonywanych projektów jest na terenie Gdyńskiego Portu. W pierwszej kolejności port ten dostosowuje kolejową infrastrukturę do standardów sieci TEN-T. Pozwoli to między innymi na obsługę dużo cięższych i dłuższych pociągów niż w chwili obecnej, bo aż długich na 740 metrów. Zrealizowana równocześnie kompleksowa przebudowa sterujących systemów przyczyni się z kolei do dużego wzrostu bezpieczeństwa, a także poprawi jakość obsługi przejazdów w samym porcie. Jednym z większych projektów, które by mogły znacząco na dłuższy okres czasu poprawić stan połączeń kolejowych w Gdyni, jest modernizacja dwóch linii przebiegających przez to miasto. Aktualnie posiadają one jedynie po pojedynczym torze, a dodatkowo nie posiadają linii elektrycznej, tak więc obydwa z tych obszarów są do ruszenia. W chwili obecnej projekt ten jest w trakcie studium wykonania, a po skończeniu tego etapu można będzie przedstawić najbardziej obiecujące pomysły i rozwiązania. Szacowany koszt to ponad półtora miliarda złotych, a szacowany termin ukończenia to rok 2021.