Dalekosiężne plany kombinowanego transportu w Polsce

Rozwojowe plany kombinowanego transportu w naszym kraju

Przewóz intermodalny cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród logistyków. Funkcjonuje on w taki wybieg, że dostawa ładunku jest wykonywana kilkoma różnymi metodami, ale wszystko ma się odbyć w sposób sprawny i wygodny dla użytkownika. Plany na rozwój multimodalnego transportu w naszym krajuRozwój takiego transportu to jeden z ważniejszych priorytetów jakie ma Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, co między innymi można wywnioskować po liście, jaki skierowany został do uczestników zorganizowanego w gdańskim centrum konferencyjnym IV Forum Transportu Intermodalnego. Jednym z głównych założeń, które podjęto jest uzyskanie w roku 2020 doprowadzenie do wysokości 6 procent w ogólnym transporcie kolejowym. Jest szacowane, że w obecnej chwili poziom ten wynosi około 4,6 procenta, lecz duża dynamika wzrostu daje duże szanse na to, że . Na obecną chwilę rynek transportu intermodalnego osiągnął dużą stabilność, ale cały czas się rozwija. Nadal prowadzi PKP Cardio, z udziałem wysokości blisko 50 procent, ale DB Schenker Rail Polska SA oraz Lotos Polska bez przerwy próbują zdobyć większe udziały.

Żeby cele które się planuje udało się uzyskać potrzebne jest nie tylko większe zainteresowanie klientów, ale też odpowiednia infrastruktura techniczna. Dlatego też w zaplanowanych pracach na najbliższe lata zostało umieszczonych wiele inwestycji które są związane z modernizacją i rozwojem kolejowego systemu. Zgodnie z z postanowieniami Krajowego Planu kolejowego, który został przyjęty we wrześniu minionego roku, w ciągu najbliższych siedmiu lat jest w planach przeznaczenie około siedemdziesięciu miliardów złotych, z czego 2/3 będzie otrzymane ze środków unijnych. To właśnie na ten rok planowane jest ukończenie prac związanych z modernizacją wszystkich istotnych fragmentów transportowych szlaków, dzięki czemu ma powstać spójna sieć o naprawdę wysokich parametrach. Poza tym sporo środków ma być przeznaczonych na budowę i wyposażenie centrów logistycznych oraz terminali, a także na poprawę jakości taboru. Jest także w planach zmniejszenie opłat za korzystanie z kolejowej infrastruktury dla firm, które oferują transporty intermodalne, po realizacji koniecznych prac legislacyjnych byłoby to jak najbardziej możliwe.