GCT Gdynia

GCT Gdynia – począwszy od 2005 roku Hutchison Port Holdings (HPH) realizuje w Porcie Gdynia szereg inwestycji, które zaowocowały przekształceniem stoczniowej spółki w nowoczesny terminal kontenerowy. Inwestycje te stanowią część programu rozwojowego mającego na celu zwiększenie wydajności i zdolności przeładunkowych Gdynia Container Terminal (GCT) oraz uzyskanie statusu czołowego terminalu kontenerowego w regionie.

Patrząc w przyszłość kierujemy się następującymi przesłankami:

Jesteśmy przekonani, że dążenie do tych celów sprawia, że GCT staje się głównym portem dla tych, którzy poszukują możliwości obrotu skonteneryzowanymi ładunkami w sposób wydajny a zarazem ekonomiczny.

 

Jerzy Czartowski

Prezes Zarządu

cytat ze strony domowej GCT Gdynia