DCT Gdańsk

DCT Gdańsk  – idea powstania w Gdańsku głębokowodnego terminala kontenerowego została zainicjowana pod koniec lat 90-tych XX wieku i była związana z rosnącym potencjałem głębokowodnych szlaków handlowych na Bałtyku.  Port Gdański  zlecił spółce DCT Gdańsk  zaprojektowanie, zbudowanie oraz obsługę nowego, niezależnego głębokowodnego portu kontenerowego, który ma być największym obiektem tego rodzaju na Bałtyku.

Pierwsza jednostka została przyjęta przez DCT Gdańsk 1 czerwca 2007 r. Wielka ceremonia otwarcia miała miejsce 3 października 2007 r. W pierwszych latach eksploatacji terminal specjalizował się w obsłudze feederów, przez co zdobył ważne doświadczenie operacyjne.

DCT Gdańsk – od stycznia 2010 r. jako jedyny polski terminal głębokowodny, przyjmuje co tydzień jednostki kontenerowe o pojemności 8.000 TEU z Dalekiego Wschodu, przywożące importowane towary do Polski, odbierające towary eksportowe z Polski oraz przewożące towary w tranzycie morskim dla kluczowych portów na Bałtyku. Możliwość bezpośredniego połączenia z Azją przyczyniła się do rozwoju DCT Gdańsk, który stał się bałtyckim hubem, osiągając 180% wzrostu w 2010 r., oraz stał się jednym z najszybciej rozwijających się terminali na świecie.

W maju 2011 r. zaczęła się nowa era dla DCT, kiedy terminal zaczął obsługiwać kontenerowce klasy E o pojemności 15.500 TEU należące do Maersk Line, ówcześnie największe statki na świecie. Dzięki osiągnięciu tego kamienia milowego, spółka dołączyła do prestiżowej grupy głębokowodnych portów kontenerowych w Europie Północnej, obsługujących co tydzień ogromne jednostki kontenerowe, oraz jest jedynym takim terminalem zlokalizowanym na wschód od Cieśnin Duńskich.

Od czasu rozpoczęcia działalności terminala do roku 2012 terminal kontenerowy przeładował 2 miliony TEU. Rok 2012 został zamknięty kolejnym rekordem – w ciągu roku  przeładowano około 900.000 TEU.

W 2013 roku terminal kontenerowy przeładował ponad 1 150 tys. TEU. Ten rekordowy wynik na stałe wpisał DCT na mapę najważniejszych terminali kontenerowych na świecie i zapewnił w 2013 r. pozycję największego pod względem przeładunków terminalu kontenerowego na Bałtyku.