DB PS Szczecin

DB PS Szczecin – nowy członek rodziny DB, DB Port Szczecin wykorzystuje swoje znakomite położenie geograficzne jeszcze bardziej efektywnie i konsekwentnie.

DB Port Szczecin jest bramą na Bałtyk i świat dla krajów Europy Środkowej, znakomicie zlokalizowaną na głównej trasie transportowej ze Skandynawii na południe Europy.

Dzięki najkrótszej odległości Portu w Szczecinie od 5 stolic: Berlina, Pragi, Wiednia, Budapesztu i Bratysławy oraz temu, że ze wszystkich portów północnoeuropejskich i bałtyckich leży najbliżej portów adriatyckich: Triestu i Kopru, DB Port Szczecin jest Państwa terminalem w Polsce. Port Szczecin jest głównym portem przedpola Berlina.

Oferujemy połączenia liniowe ze Skandynawią i Rosją  oraz 5 zawinięć feederów (serwisów dowozowych) kontenerowych tygodniowo, łączących nas z portami północnoeuropejskimi: Rotterdamem, Hamburgiem, Bremerhaven, Kłajpedą, St. Petersburgiem, Gdynią, Gdańskiem, Kopenhagą, Malmö.

Od marca 2014r. firma DB Port Szczecin została dodana do łańcucha transportowego Finbest firmy Tschudi Logistics AS, co oznacza, że szczeciński port zyskał kolejne połączenie kontenerowe z takimi miastami jak: Helsinki (Finlandia), Kłajpeda (Litwa), Drammen (Norwegia), Esbjerg (Dania), Immingham (Wielka Brytania) i Rotterdam (Holandia).

Naszym celem jest stać się wiodącym przeładowcą portowym w Polsce. Chcemy czerpać korzyści z międzynarodowego przepływu towarów.

W naszym porcie obsługujemy wszystkie typy ładunków, włączając w to kontenery oraz  drobnicę zjednostkowaną, tj. papier i celulozę, granity, wyroby stalowe, sztuki ciężkie i ponadgabarytowe, ładunki niebezpieczne itd.

Firma wykonuje operacje przeładunkowe swoim sprzętem, do którego należą: suwnice nabrzeżowe STS, 6 suwnic placowych RTG o udźwigu od 35 do 50 ton, dwa samojezdne dźwigi Gottwald o udźwigu do 100 ton, układarki o udźwigu od 15 do 25 ton, reachstackery o udźwigu do 45 t oraz inny sprzęt.

W styczniu 2013r. wzbogaciliśmy się o nowy żuraw samojezdny terenowy Manotti ARM 850 o max. udźwigu do 85 t, który służy głownie do obsługi granitów. Pod koniec lutego przyjechał do nas drugi, tego samego typu żuraw.