Tag Archives | bocznica kolejowa portów Trójmiasta

Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta Żaden z nowoczesnych portów nie ma żadnej szansy na rozwój, jeśli doprowadzone do niego nie zostaną odpowiednie dojazdowe trasy, i to nie tylko samochodowe lecz również pociągowe. Na dzień dzisiejszy infrastruktura kolejowa pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza na terenach portowych jeszcze pozostało dużo do zrobienia w tych obszarach. Jeśli będzie chodzić o Trójmiasto, to tutaj znacznie korzystniej wypada pod tym względem Port w Gdańsku. Na samym początku aktualnego roku […]